10 najczęstszych pytań rekrutacyjnych na Testera Oprogramowania

Rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko testera oprogramowania może być wymagająca, zwłaszcza jeśli nie wiesz, czego się spodziewać. Aby pomóc Ci się przygotować, przedstawiamy 10 najczęstszych pytań, które mogą pojawić się podczas rozmowy rekrutacyjnej na to stanowisko. Warto znać nie tylko odpowiedzi na te pytania, ale również zrozumieć, co rekruter chce dzięki nim osiągnąć.

PYTANIA REKRUTACYJNE

1. Co to jest testowanie oprogramowania?

Odpowiedź: Testowanie oprogramowania to proces oceny funkcjonalności i jakości oprogramowania poprzez identyfikowanie błędów i defektów, aby upewnić się, że produkt końcowy spełnia wymagania użytkowników i działa zgodnie z oczekiwaniami.

Cel pytania: Rekruter chce sprawdzić, czy kandydat posiada podstawową wiedzę na temat roli i znaczenia testowania oprogramowania.

2. Jakie są rodzaje testów oprogramowania?

Odpowiedź: Najważniejsze rodzaje testów to:

 • Testy jednostkowe
 • Testy integracyjne
 • Testy systemowe
 • Testy akceptacyjne
 • Testy regresyjne
 • Testy wydajnościowe
 • Testy obciążeniowe
 • Testy bezpieczeństwa

Cel pytania: Rekruter chce ocenić znajomość różnych rodzajów testów oraz zdolność do zastosowania odpowiedniego typu testu w zależności od sytuacji.

3. Czym różni się testowanie manualne od automatycznego?

Odpowiedź: Testowanie manualne polega na ręcznym wykonywaniu testów przez testerów, natomiast testowanie automatyczne wykorzystuje skrypty i narzędzia do automatyzacji procesu testowania.

Cel pytania: Rekruter chce sprawdzić, czy kandydat rozumie różnice między oboma podejściami oraz jakie są ich zalety i wady.

4. Co to jest przypadek testowy?

Odpowiedź: Przypadek testowy to szczegółowy zestaw kroków, warunków i danych wejściowych, które są używane do weryfikacji, czy funkcjonalność aplikacji działa zgodnie z oczekiwaniami.

Cel pytania: Rekruter chce upewnić się, że kandydat potrafi tworzyć i zarządzać przypadkami testowymi.

5. Jakie narzędzia do zarządzania testami znasz?

Odpowiedź: Niektóre popularne narzędzia to:

 • JIRA
 • TestRail
 • HP ALM/Quality Center
 • Zephyr
 • qTest

Cel pytania: Rekruter chce sprawdzić, czy kandydat ma doświadczenie w korzystaniu z narzędzi do zarządzania testami.

6. Jakie są podstawowe etapy procesu testowania?

Odpowiedź: Podstawowe etapy to:

 1. Analiza wymagań
 2. Planowanie testów
 3. Projektowanie przypadków testowych
 4. Przygotowanie środowiska testowego
 5. Wykonywanie testów
 6. Raportowanie defektów
 7. Retesty i testy regresyjne
 8. Raport końcowy

Cel pytania: Rekruter chce ocenić znajomość procesu testowania oraz umiejętność przeprowadzenia testów od początku do końca.

7. Co to jest bug life cycle?

Odpowiedź: Bug life cycle to cykl życia błędu, który obejmuje etapy od momentu zgłoszenia błędu aż do jego zamknięcia po naprawieniu. Typowe etapy to: zgłoszenie, przydzielenie, otwarcie, naprawienie, testowanie, zamknięcie.

Cel pytania: Rekruter chce upewnić się, że kandydat rozumie proces zarządzania błędami.

8. Jakie techniki testowania znasz?

Odpowiedź: Popularne techniki to:

 • Testowanie czarnoskrzynkowe
 • Testowanie białoskrzynkowe
 • Testowanie eksploracyjne
 • Testowanie statyczne i dynamiczne
 • Testowanie zgodności

Cel pytania: Rekruter chce ocenić znajomość różnych technik testowania oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce.

9. Jakie metryki testowe są ważne i dlaczego?

Odpowiedź: Ważne metryki to:

 • Liczba przypadków testowych
 • Liczba wykonanych testów
 • Liczba zidentyfikowanych defektów
 • Szybkość naprawy defektów
 • Pokrycie testami

Cel pytania: Rekruter chce sprawdzić, czy kandydat rozumie znaczenie metryk testowych i potrafi je analizować.

10. Jakie masz doświadczenie w pracy z narzędziami do automatyzacji testów?

Odpowiedź: Doświadczenie w pracy z narzędziami takimi jak:

 • Selenium
 • QTP/UFT
 • TestComplete
 • Appium
 • JUnit/TestNG

Cel pytania: Rekruter chce ocenić praktyczne umiejętności kandydata w zakresie automatyzacji testów oraz jego znajomość popularnych narzędzi.

Podsumowanie

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko testera oprogramowania wymaga zrozumienia kluczowych pojęć, narzędzi i procesów związanych z testowaniem oprogramowania. Znajomość odpowiedzi na powyższe pytania oraz umiejętność ich rozwinięcia w trakcie rozmowy może znacznie zwiększyć Twoje szanse na sukces. Powodzenia!

przód okładki książki

Książka „Pytania i odpowiedzi rekrutacyjne”

Książka „Pytania i odpowiedzi rekrutacyjne” zawiera setki lat doświadczeń, zgromadzonych w setkach pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zrozumieć, jakie umiejętności są istotne w tej dziedzinie.